Toon Alignment, Kerry

Toon Alignment, Kerry
Toon, Kerry, Eire, Alignment

Stone row, one stone fallen. Photo taken looking towards 280deg